Obsah
 1. I. Úvod (30m)
 2. II. Reportáž (60m)
 3. III. Vyprávění příběhu (30m)
Resources

Základní manuál / Jak najít příběh zaměřený na řešení

Úhel pohledu na data

Navzdory důrazu na datovou žurnalistiku, který vzrostl v posledních letech, se řada novinářů stále ještě rozsáhlejším datovým souborům vyhýbá. A když se na data obrátí, je to často proto, aby zkoumali výstupy vedené negativní logikou. Data obvykle ilustrují novinářské dotazy typu: Které město má nejvyšší míru kriminality? Kde je vláda nejslabší? Kde je největší rasová a ekonomická nerovnost?

My navrhujeme novinářům jiný způsob, jak data využívat – a sice pátrat po pozitivních odchylkách nebo datových pohledech, které se týkají těch nejlepších. Například: Která nemocnice v Texasu má nejnižší riziko infekce? Ve kterém státě je nejnižší recidiva trestné činnosti? Která země má nejvyšší účast žen ve vládě?

Pozitivní odchylka je signál, že se možná děje něco, co stojí za pozornost. Objevit za ní příběh je práce pro novináře – a když tak učiní, může zároveň objevit informaci potenciálně přínosnou pro lidi odkudkoli. Ta nemocnice v Texasu možná našla způsob, jak povzbudit sestry, aby se ozvaly, když si lékař či lékařka neumyje ruce. Státní vězeňská správa možná začala poskytovat služby v oblasti péče o duševní zdraví a poskytovat medikamentózní léčbu nedávno propuštěným vězňům. To jsou důležité zprávy. (Stejně tak ale pozitivní odchylka nemusí znamenat nic. Může jít o náhodný exces v datech, důsledek demografických specifik nebo nepřesné měření. Jak jsme už zmínili, zjistit to je úkolem pro novináře!)

Žurnalistika „pozitivní odchylky“ pracuje s datovými výstupy zpětně. Někteří novináři se zdráhají vyzkoušet žurnalistiku zaměřenou na řešení, protože se obávají, že budou označeni za aktivisty nebo píáristy. Ale pokud jako novinář pracujete s pozitivní odchylkou, k příběhu vás přivedou data – a ta vyvrátí jakékoliv nařčení z prosazování určitého řešení nebo jeho PR.

Až se příště budete dívat do datového souboru, tady je ke zvážení pár způsobů, jak provést datový řez, abyste našli pozitivní odchylku hodnou pozornosti. Tento přehled nemá být vyčerpávající, spíše má trochu podnítit vaši představivost.

STRATEGIE POPIS PŘÍKLADY
PROMĚNA V ČASE
Kde došlo k pozoruhodnému zlepšení?
SROVNÁVÁNÍ
Komu se daří lépe, ve srovnání s podobnými případy či místy?
PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Kde mají úspěch nové, inovativní myšlenky?

From Class to Career

WAMU Breaking Ground

MÍRA POKRYTÍ
Kde se výrazně rozšířil přístup k danému řešení?
DÍLČÍ SKUPINA
Kde se zlepšily výsledky ve vztahu ke konkrétní části obyvatel?
POLITIKA
Která vláda úspěšně zavedla nové strategie při řešení nějakého problému?
ROZDÍLY
Kde se snížily rasové, geografické nebo socioekonomické rozdíly ve výsledcích?
VÝDAJE
Kde se podařilo udržet dobrou kvalitu služeb a snížit přitom výdaje?
5 Komentáře

 • Sophie Fung

  Thank you for the links to original sources!

 • Mary Agoyi

  Thank you for this table of disparity.

 • Jeremías Aspen

  Tendré siempre a mano esta tabla para estimularme a encontrar historias de desviaciones positivas.

 • Kepher Otieno

  This is awe inspiring, from a hermeneutical approach and comparative advantages

 • Kepher Otieno

  This is awe inspiring, from a hermeneutical approach and comparative advantages

Resources

„Přistoupila jsem k celému projektu jinak než obvykle. Začala jsem se svých zdrojů ptát na pozitivní varianty namísto negativních a věnovala jsem těmto historkám pozornost. Využila jsem tyto informace při přesném definování tématu, o kterém budu psát.“

Amelia Schonbek
novinářka
Jak informovat o selháních poučně

Jak vnést perspektivu řešení do krátkých mediálních výstupů