Obsah
 1. I. Úvod (30m)
 2. II. Reportáž (60m)
 3. III. Vyprávění příběhu (30m)
Resources

Základní manuál

Proč žurnalistika zaměřená na řešení?

Převládající teorie změny v žurnalistice říká, že když upozorníme na společenské problémy, uspíší to reformy. Novináři působí jako ti, kdo upozorňují na nekalé praktiky a odhalují nedostatky, tím ale jejich role končí.

Domníváme se, že taková teorie změny je nedostatečná.

Pro novináře je stále méně dostačující jen zaznamenávat, co je špatně, a doufat, že společnost vytvoří lepší zákony nebo zajistí patřičný dohled. Problémy světa jsou až příliš komplexní a proměnlivé. Lidé se musí dozvídat o věrohodných příkladech reakcí na problémy, aby se stali sebevědomými a zdravě kritickými aktéry, kteří jsou schopni formovat lepší společnost. V tomto kontextu musí novináři rozšířit svou tradiční roli a upozorňovat na odpovědi na hluboce zakořeněné společenské neduhy. Proč bychom jinak měli žurnalistiku zaměřenou na řešení vůbec praktikovat?

Je to prostě dobrá žurnalistika.

Možná jste si všimli, že naše heslo zní „celý příběh“. Jsme přesvědčeni, že díky žurnalistice zaměřené na řešení je novinářská práce přesnější a úplnější. Žurnalistika, která nesleduje reakce na společenské problémy, přináší nepřesný a předpojatý pohled na skutečnost – takový, který může společnost poškodit. Tím, že novináři pravidelně zdůrazňují problémy a opomíjejí související odezvu, šíří nepravdivý dojem, že lidé nevyzkoušeli spoustu věcí nebo že nevědí, jak situaci napravit.

Posiluje zapojení čtenářů.

Příběhy zaměřené na řešení jsou často vystavěny na principu návodu „jak na to“, podobně jako televizní seriály typu Kriminálka Las Vegas nebo Dr. House: někdo dosáhl výsledků, které stojí za pozornost. Co udělal jinak než ostatní? Pokud se tento přístup k vyprávění příběhů použije správně, dokáže vzbudit a udržet čtenářův zájem. U článků orientovaných na řešení existuje větší pravděpodobnost, že budou sdílenější na sociálních sítích. Částečně je to proto, že svému publiku dávají možnost pocítit vlastní důležitost, neodvrátit se od problému a nebýt vůči němu apatický či cynický. To potvrzuje řada společenskovědních studií, včetně výzkumu, který jsme podpořili spolu s projektem Engaging News.

Může mít velký dopad.

Tím, že ukazuje, jak různé instituce přistupují k problémům, může žurnalistika zaměřená na řešení posunout veřejnou debatu. Na rozdíl od závodu v překřikování se (ve stylu Máte slovo), jsme v několika případech shledali, že Solutions Journalism může vést ke konstruktivnějším a méně polarizujícím debatám. Lidé se nezmění jen proto, že poukážete na jejich problém. Aby se změnili, potřebují modelové příklady – a stejně fungují společnosti jako celek.

13 Komentáře

 • Sophie Fung

  Amazing. YES and yes. I am an educator, I have been for 20 years, in France, and in the US. We need things to change in the media so that efficient solutions can be highlighted and encouraged. Thank you, THANK YOU! Everyone who reads this, please keep going.

 • Peggy Peattie

  This is my favorite statement here: "Journalism that fails to cover responses to social problems provides an inaccurate and biased view of reality—one that can actually harm society. " Amen.

 • Mary Agoyi

  Personally, for a while, I tuned out of the media because the space became depressing and toxic. Later on, I realized I couldn't keep shying away from what wouldn't change, hence, I decided to venture into Solution Journalism and add a sparkle to the gloom. Going through these lessons, is really helping me to fine tune a lot of the basics I had as a Student Journalist, which I also hope to replicate as soon as possible.

 • Phebean Ibizugbe

  This resonates with me a lot, "It’s been well documented that being inundated with news can lead to “news fatigue,” or information overload, and the effect has been reported in studies of young audiences. A 2008 ethnographic study by the Associated Press found that not only were young adults fatigued by news, but that, “the negativity of news ― tragedy, crisis, war, terror ― added to the desire to tune out.” One of five key findings from a 2015 BBC survey of young online audiences was that 64 percent of under 35s wanted solutions-oriented news. The BBC is taking these findings to heart and adopting solutions journalism as part of a strategy to engage younger audiences."

 • Paloma Bellatin

  Hi! could you please offer a reference for this: "This is supported by social science research...". I would love to read the existing research and engage with other SBJ scholars.

 • Ify Yusuf

  Will this get my readers engaged? Is my write going going to be impctful? These are very critical questions to ask myself in all my write up going forward...

 • Suagat Bolakhe

  You need models to change. Pointing out a problem only doesn't work.

 • Andrea Mendez Brandam

  Coincido con Jeremías Aspen: en ARGENTINA en “no” es la constante y eso influye no sólo en el estado de ánimo sino en la toma de decisiones

 • Andrea Mendez Brandam

  no fue fácil pero altamente satisfactorio, y estamos en un camino de expansión

 • Andrea Mendez Brandam

  el camino de construir un medio pero lo hemos logrado! Somos miembro de ADEPA, EL PRIMER medio certificado como B CORP en el mundo (2014) y parte del MEDIA COMPACT

 • Andrea Mendez Brandam

  NoticiasPositivas.org desde 2003 inspirado y apoyado por la fundadora de Positive News promueve el periodismo de soluciones.

 • Jeremías Aspen

  En Argentina, el periodismo es oficiado por los NO de este punto: ¿por qué practicar el periodismo de soluciones. Estamos cansados de las discusiones mediáticas entre periodistas "de renombre" que solo luchan por tener la razón y no por la solución. Por eso quiero, y siento como deber, ejercer el periodismo de soluciones.

 • Jeremías Aspen

  En Argentina, el periodismo es oficiado por los NO de este punto: ¿por qué practicar el periodismo de soluciones. Estamos cansados de las discusiones mediáticas entre periodistas "de renombre" que solo luchan por tener la razón y no por la solución. Por eso quiero, y siento como deber, ejercer el periodismo de soluciones.

Resources

„Čtenáři volají po příbězích, které nejsou jen negativní a plné problémů. To může vést k pocitu bezmoci a znechucení, jako by nemělo žádný smysl aktivně se zapojovat do své komunity a společnosti jako celku. Pokud jim nabídneme příběhy o způsobech a metodách, které pomáhají řešit problém, na kterém jim záleží, posloužíme jim nejlíp.“

Liz Goodwin
Yahoo! News
Jak se pozná, že NEJDE o žurnalistiku zaměřenou na řešení?

Jaký dopad může mít Solutions Journalism?