Spis treści
 1. I. Wstęp (30m)
 2. II. Dziennikarskie podstawy (60m)
 3. III. Podstawowy sposób pisania artykułów (30m)
Resources

Podstawowy pakiet narzędziowy / Jak znaleźć tematy na artykuły ukierunkowane na rozwiązanie?

Plasterki

Pomimo że w ostatnich kilku latach stawia się na dziennikarstwo oparte na danych, niektórzy dziennikarze wciąż unikają dużych zbiorów danych. A gdy już się ku nim zwracają, to z reguły badają jakiś negatywny wyjątek. Dane służą z reguły do odpowiedzi na takie dziennikarskie pytania, jak: które miasto ma najgorszy wskaźnik przestępczości? Gdzie zarządzanie jest najsłabsze? Gdzie są największe nierówności rasowe i ekonomiczne?

Proponujemy dziennikarzom inny sposób wykorzystywania danych: badanie pozytywnych odchyleń, tzw. dewiantów, lub fragmentów zbioru danych, które uzyskują najlepsze wyniki. Na przykład: który szpital w Teksasie ma najniższy wskaźnik infekcji? W którym państwie recydywa jest najniższa? W jakim kraju udział kobiet w rządzie jest największy?

Pozytywny dewiant jest sygnałem, że może się wydarzyć coś wartego opublikowania. Zadanie dziennikarza polega na opowiedzeniu historii tego pozytywnego, odbiegającego od normy odchyłu, a przy okazji odkryciu informacji, które mogą być cenne dla ludzi na całym świecie. Być może szpital w Teksasie znalazł sposób na zachęcenie pielęgniarek do protestowania, gdy lekarz nie myje rąk. Być może władze więzienia stanowego zaczęły świadczyć usługi w zakresie zdrowia psychicznego i leczenia uzależnienia od narkotyków niedawno zwolnionym więźniom. To są ważne historie. (Warto pamiętać, że pozytywny dewiant może również nie oznaczać niczego, może być dziwactwem danych, funkcją demograficzną lub niedokładnym pomiarem. Jak już powiedzieliśmy, zadaniem dziennikarza jest dowiedzieć się!).

Dziennikarstwo oparte na pozytywnych dewiantach działa niejako odwrotnie do danych końcowych. Niektórzy dziennikarze nie chcą angażować się w dziennikarstwo rozwiązań, ponieważ obawiają się, że zostaną potraktowani jak rzecznicy danej sprawy lub przedstawiciele agencji PR. Dzięki dziennikarstwu opartemu na pozytywnych dewiantach dane poprowadzą cię przez proces pisania artykułu i nie pozwolą pomylić z pracownikiem agencji PR.

Następnym razem, gdy spojrzysz na zestaw danych, możesz rozważyć, jak podzielić go w sposób, który pozwoli wyróżnić wart uwagi pozytywny dewiant. Przy okazji pobudzisz swoją wyobraźnię.

STRATEGIA CHARAKTERYSTYKA PRZYKŁADY ARTYKUŁÓW
ZMIANA W CZASIE
Gdzie wprowadzono warte odnotowania zmiany?
PORÓWNANIA
Gdzie dają sobie radę lepiej w porównaniu z podobnymi miejscami?
METODA/NAJLEPSZA PRAKTYKA
Gdzie odnoszą sukcesy we wprowadzaniu innowacji i nowych pomysłów?

From Class to Career

WAMU Breaking Ground

ZASIĘG
Gdzie znacznie zwiększono dostęp do rozwiązania?
PODGRUPA
Gdzie poprawiono wyniki dla konkretnej populacji?
POLITYKA
Który rząd wprowadził nowe, skuteczne zasady rozwiązania problemu?
NIERÓWNOŚCI
Gdzie zmniejszono nierówności rasowe, geograficzne lub socjoekonomiczne?
KOSZTY
Gdzie zapewnia się dobre usługi przy jednoczesnej redukcji kosztów?
5 Komentarze

 • Sophie Fung

  Thank you for the links to original sources!

 • Mary Agoyi

  Thank you for this table of disparity.

 • Jeremías Aspen

  Tendré siempre a mano esta tabla para estimularme a encontrar historias de desviaciones positivas.

 • Kepher Otieno

  This is awe inspiring, from a hermeneutical approach and comparative advantages

 • Kepher Otieno

  This is awe inspiring, from a hermeneutical approach and comparative advantages

Resources

„Podchodziłam do tego całego projektu inaczej niż zwykle. Moje źródła informacji zaczęłam wypytywać o dewianty pozytywne, a nie negatywne. Zwracałam uwagę na szczegóły. Użyłam tych informacji, aby skoncentrować się na temacie, o którym miałam pisać”.

Amelia Schonbek
Dziennikarka
Pisanie konstruktywnie o niepowodzeniach

Stosowanie perspektywy rozwiązań w krótkich artykułach