NOT REGISTERED? REGISTER HERE
Expand 2x 1f75f89bbd21de6a6457d491fbc94ee140aa4f8a3024c1d0b99b896bba158332 Expand hover 2x dc64f1fe443dc24b0251ab4a29da220251c0c358abb22043603a283ff5471dff
Close sidemenu 996983156a35667e605d8de1e1bdb9e63b4f711d933cd0f0dd64f83e39c7d256 Close sidemenu hover 5aeaa9698b6baae775abb2ddcb09268205df786af7f044cfd941a3ac0c70e0bf
Spis treści
 1. I. Wstęp (30m)
 2. II. Dziennikarskie podstawy (60m)
 3. III. Podstawowy sposób pisania artykułów (30m)
Resources

Podstawowy pakiet narzędziowy

Jaki wpływ może wywierać dziennikarstwo rozwiązań?

Koncentrując się na sprawdzonych metodach, artykuły ukierunkowane na rozwiązania mogą przebudowywać problemy w sposób, który pobudza nowe myślenie zarówno wśród decydentów, praktyków, jak i członków społeczności. Oto kilka przykładów:  

Zaproponuj społecznościom bardziej skuteczne strategie

Rhiannon Meyers napisała serię zatytułowaną „Koszt Leczenia Cukrzycy”, która ukazywała się przez rok w gazecie „Caller-Times” w hrabstwie Corpus Christi w Teksasie. Chociaż hrabstwo to notuje największy odsetek amputacji kończyn w USA, cukrzyca była tam problemem długo ukrywanym i ignorowanym. W skład serii Meyers wchodzą trzy oparte na rozwiązaniach artykuły o społecznościach w innych częściach Stanów Zjednoczonych, które z większym powodzeniem zajmowały się opieką diabetologiczną. Według Meyers „Artykuły rozwiązań […] prawdopodobnie otrzymały najwięcej informacji zwrotnych i były najbardziej kontrowersyjne. Między innymi dlatego, że siały zamęt wśród usługodawców tej społeczności... To były najbardziej mięsiste części tej serii. To właśnie one wywołały najbardziej burzliwą dyskusję o tym, co możemy zrobić inaczej, a czego teraz nie robimy”.

Koniec z wymówkami dla bezczynności

Jeżeli pokażesz, że coś sprawdza się w jednym miejscu, odbierasz możliwość usprawiedliwienia porażki gdzie indziej. Na początku tego wieku leki na HIV/AIDS kosztowały tak dużo, że w krajach rozwijających się wirus ten był uznawany za wyrok śmierci. W 2001 r. Tina Rosenberg napisała artykuł dla „The New York Times Magazine”, w którym zbadała ten problem od zupełnie innej strony. Omówiła, w jaki sposób Brazylia znacznie obniżyła ceny leków na AIDS/HIV i jak radzi sobie ze złożonym schematem leczenia. Zastosowała także metodę śledczą, która miała na celu ujawnienie zachowań urzędników państwowych i firm farmaceutycznych w USA. Artykuł Rosenberg skłonił wielu decydentów do kwestionowania założeń, które wykorzystywano jako uzasadnienie wysokich cen leków. Jej tekst jest również uważany za jedną z przyczyn stworzenia Światowego Funduszu Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią.

Wystaw organizację na działanie potężnej idei, która może zmienić sposób jej funkcjonowania.

Celem kampanii „100 000 domów” było radykalne ograniczenie liczby długotrwale bezdomnych osób w USA. W drugim roku realizacji programu stało się jasne, że prace się opóźniają. Wtedy liderzy kampanii przeczytali kolumnę Fixes w „New York Timesie” na temat strategii Rapid Results (szybkie rezultaty). Jej zadaniem jest zmobilizowanie społeczności do zorganizowania się, aby osiągnąć śmiałe cele w ciągu 100 dni. Organizatorzy kampanii nawiązali kontakt z twórcami Rapid Results i przyjęli ją jako strategię podstawową; wdrożono ją w społecznościach w różnych częściach kraju. W lipcu 2014 r. twórcy kampanii ogłosili, że zrealizowali cel, jakim było zapewnienie dachu nad głową 100 tys. długotrwale bezdomnym osobom. Liderzy kampanii „100 0000 domów” twierdzą, że sukces jest bezpośrednio związany ze współpracą z Rapid Results.

Zmień dyskurs i oficjalną politykę społeczności

Dziennikarka „Milwaukee Journal Sentinel”, Meg Kissinger, przez wiele lat zajmowała się tematem zdrowia psychicznego. Największą siłę oddziaływania miała napisana przez nią seria z 2013 r. zatytułowana „Przewlekły Kryzys”, w której Kissinger udowodniła, że pacjenci nadal umierają z powodu maltretowania i zaniedbywania, a także informowała o metodach reformowania systemu. Natychmiast po zakończeniu publikacji hrabstwo Milwaukee zniosło polityczną kontrolę nad zarządzaniem systemem opieki nad zdrowiem psychicznym i utworzyło pozbawioną polityków Radę Zdrowia Psychicznego, w której skład weszli eksperci w zakresie zdrowia psychicznego. Ponadto nowy budżet hrabstwa zapewnił duży wzrost wydatków na opiekę nad zdrowiem psychicznym. Seria „Przewlekły Kryzys” zawiera trzy poświęcone rozwiązaniom artykuły, które zdaniem Meg Kissinger zdecydowały o sile jej oddziaływania. „Mówić o problemach, a jest ich wiele w systemie opieki zdrowotnej hrabstwa Milwaukee, to jedno, ale prawdziwą wartością dla czytelników jest wiedza, w jaki sposób inna społeczność radzi sobie z jakimś problemem. I jak go rozwiązuje”, podkreśla Meg Kissinger.

Wymyśl na nowo status quo

Co by się wydarzyło, gdyby Michael Lewis zdecydował się rozwiązać problem niezdrowego wpływu pieniędzy na baseball, skupiając się na zespole, który miał tych pieniędzy bardzo mało i w rezultacie przegrywał? Czy ktoś by o tym przeczytał lub dowiedział się czegoś z tej historii? Zamiast tego Lewis zastosował metodę rozwiązań. I zmienił sport na zawsze, tworząc system Moneyball.l.

2 Komentarze

 • Claudio Oliveira

  https://pt.scribd.com/document/205260506/The-Cost-of-Diabetes-It-affects-everyone Here we have a clue to the article

 • Dhashen Moodley

  Hi, is there a working link to the article "Cost of Diabetes"?

Resources

Small x 2x 0232cef5234deedb10fda3a6aa37e04a096df1028e5994006d1d33bef5d41f36 Small x hover 2x 954ead7db559b1cf062acd4892195b559f83ae2b9a05e20efb0ac35757209e64

„Odpowiedź, którą otrzymaliśmy od czytelników, była niesamowita… Ludzie dyskutują tak, jak nigdy wcześniej. Są rozmowy, których nie było nigdy wcześniej.”

Kathybest 85bd7cd0465f9b0a2fa9f0629f594e6ce28f46c1afdadca190ec105b38bad238
Kathy Best
The Seattle Times
Dlaczego dziennikarstwo rozwiązań?

Dziennikarstwo rozwiązań i organizacja pracy?
I WORK IN, TEACH, OR STUDY JOURNALISM Not a journalist, but I want to learn about solutions.
AS A MEMBER, YOU WILL BE ABLE TO:
 • Access our training curriculum or attend a training
 • Share your stories
 • Join a local community of journalists
 • Attend story workshops and events to hone your craft
 • Get funding and additional support
 • Access the full Solutions Story Tracker®
 • Save favorite stories and create collections in your user profile
 • Receive emails containing the above offerings via occasional email throughout your membership
TO JOIN, PLEASE SUBMIT THE FOLLOWING INFORMATION (*=REQUIRED)

Not a journalist? Register here instead.

Your information will be used to better support and enable your membership. We care about your privacy and, in accordance with GDPR regulations, request your consent before giving you access to the membership services described above. You will also receive customized communications tailored to your interests as described by your selections. We will never sell your information to 3rd parties. You can cancel your membership and change your communications preferences at any time, though this may prevent you from participating in the opportunities provided by this program. View our full privacy policy here. By clicking submit, you accept these terms.

Here is what you will get:
 • Unlimited access to thousands of stories from around the world
 • First look and access to new features, tools, and resources
 • Curated newsletters with top stories
 • Invitations to SolutionsU community events
 • Receive emails containing the above offerings via occasional email throughout your membership
 • And much more to come…
It’s easy and will take less than 2 minutes.

Journalist or J-School? Register here instead.

Your information will be used to better support and enable your membership. We care about your privacy and, in accordance with GDPR regulations, request your consent before giving you access to the membership services described above. You will also receive customized communications tailored to your interests as described by your selections. We will never sell your information to 3rd parties. You can cancel your membership and change your communications preferences at any time, though this may prevent you from participating in the opportunities provided by this program. View our full privacy policy here. By clicking submit, you accept these terms.