Spis treści
  1. I. Wprowadzenie (15m)
  2. II. Wybierz swoją własną przygodę (30m)
  3. III. Studia przypadków (50m)
  4. IV. Najlepsze praktyki (35m)
Resources

INSTRUKTAŻ „JAK ANGAŻOWAĆ ODBIORCÓW?”

Oceń swoją obecność i swój zasięg.

Czy Twoi reporterzy mają dobre kontakty w społecznościach, o których piszą? Jak ich obecnie angażujesz? Czy Twoje raporty są dostępne pod względem języka i platformy? Czy rozumiesz, jak społeczność obecnie ocenia informacje? Czy wzmacniasz dynamikę mocy, zwracając się ciągle do tych samych rozmówców? Przed zaplanowaniem działań angażujących ten etap oceny jest bardzo ważny. „Listening Post Playbook” zawiera również doskonałe wskazówki w tej dziedzinie.

ODPOWIEDNIE STUDIA PRZYPADKÓW:

Posłuchaj swojej społeczności i ją poznaj.

Zbierz odpowiednich ludzi.