Spis treści
  1. I. Wprowadzenie (15m)
  2. II. Wybierz swoją własną przygodę (30m)
  3. III. Studia przypadków (50m)
  4. IV. Najlepsze praktyki (35m)
Resources

INSTRUKTAŻ „JAK ANGAŻOWAĆ ODBIORCÓW?”

Zbierz odpowiednich ludzi.

Włóż w to więcej pracy i staraj się dobierać odpowiednie osoby do każdej rozmowy. Jeśli chcesz dać otwarte zaproszenie, skorzystaj z wielu platform (prasa, telewizja, internet, radio) i poproś lokalnych partnerów medialnych, partnerów społeczności i inne instytucje społeczne (takie jak kościoły) o wzmocnienie zaproszenia. Następnie postaraj się zapewnić różnorodność perspektyw i reprezentacji geograficznej w swoim materiale. W przypadku mniejszych, bardziej intensywnych działań angażujących zainwestuj we wstępne badanie, aby sprawdzić, czy uczestnicy wezmą udział w produktywnej rozmowie, która jest zgodna z Twoimi celami.

WYJDŹ POZA RAMY TYPOWYCH PRZYKŁADÓW.

Zaangażowanie znanych, wpływowych osób w społeczności może doprowadzić Cię do nieumyślnego wzmocnienia niepożądanej dynamiki władzy w tej społeczności – postaraj się więc wyjść poza typowe przykłady. Bądź szczególnie wrażliwy na promowanie włączającego dialogu z ludźmi, którzy zazwyczaj nie wchodzą w interakcję z redakcją. Ważne jest również, aby zebrać razem interesariuszy, którzy w innym przypadku ze sobą nie współpracują. Zbierz bohaterów opowieści, by połączyć ich z czytelnikami i osobami, na które mają wpływ.

ODPOWIEDNIE STUDIA PRZYPADKÓW:

Resources

„Ale, co ciekawe, wszyscy byli chętni do komunikacji. Ludzie chcą zostać zrozumiani. Ludzie w społeczności, prawodawcy, organy ścigania – wszyscy chcą rozmawiać. Mogliśmy przyjść i porozmawiać z każdym indywidualnie i poprosić ich, aby opowiedzieli nam swoją historię. Jak chcą widzieć pewne rzeczy i co można zrobić, aby było lepiej? Nie mówimy w imieniu nikogo. Po prostu zachęcamy ludzi do mówienia do nas i stajemy się mediatorem w tej rozmowie”.

Wyatt Cenac
Problem Areas
Oceń swoją obecność i swój zasięg.

Znajdź partnera lub współpracownika.