Spis treści
  1. I. Wprowadzenie (15m)
  2. II. Wybierz swoją własną przygodę (30m)
  3. III. Studia przypadków (50m)
  4. IV. Najlepsze praktyki (35m)

INSTRUKTAŻ „JAK ANGAŻOWAĆ ODBIORCÓW?”

Pielęgnuj właściwą przestrzeń (fizyczną i wirtualną).

Carolyn Robinson z Solution Journalism Network przemawia na spotkaniu w Richland Source w Ohio.

PRZEMYŚL WYBÓR MIEJSCA.

Redakcja może być idealnym miejscem do zorganizowania wydarzenia, zwłaszcza jeśli chcesz przekazać społeczności otwartość na poznanie Ciebie i tego, co robisz. Jednak może być niedostępna dla niektórych grup (np. z powodu braku transportu); zamiast tego możesz zasygnalizować, że starasz się spotkać ze społecznością w jej naturalnym środowisku.

W przypadku wydarzeń osobistych znajdź dostępne, wygodne miejsce. Może to być okolica znana społeczności, możesz też poprosić lokalną organizację o wypożyczenie miejsca na wydarzenie. Upewnij się, że miejsce to nie zawsze znajduje się w tej samej części miasta, aby wybór był sprawiedliwy dla ludzi mieszkających w różnych dzielnicach. Zadbaj o to, żeby było tam wystarczająco dużo miejsca, oraz zorganizuj z wyprzedzeniem stoły i krzesła, jeśli rozmowy w małych grupach są naprawdę ważne.

ZADBAJ O POCZĘSTUNEK.

Wielu partnerów redakcyjnych, którzy organizują wydarzenia społeczne, potwierdziło kluczowe znaczenie jedzenia. Niekoniecznie ma to stanowić zachętę do udziału, ale raczej ma pomóc w pielęgnowaniu przyjaznego, gościnnego tonu, często tak istotnego w prowadzeniu trudnych rozmów, które dziennikarstwo rozwiązań stara się wywołać.

Warto też okazać dowód wdzięczności osobom, które biorą udział w intensywnych zajęciach angażujących. Na przykład Detroit Free Press dostarczyło karty podarunkowe każdemu, kto uczestniczył w grupach fokusowych.

USTAL PODSTAWOWE ZASADY.

Pielęgnowanie środowiska opartego na zaufaniu wymaga celowego inwestowania czasu. Ustalenie podstawowych zasad i standardów społeczności ma kluczowe znaczenie dla skłonienia uczestników do przyjęcia w rozmowie takiego zachowania, jakiego od nich oczekujesz. Możesz także podjąć praktyczne kroki, aby nadać odpowiedni ton zaangażowaniu, takie jak zakomunikowanie, że uczestnicy są wzorem dla rozmów obywatelskich.

LINKI DO TYTUŁÓW

Znajdź partnera lub współpracownika.

Eksperymentuj.