Spis treści
  1. I. Wprowadzenie (15m)
  2. II. Wybierz swoją własną przygodę (30m)
  3. III. Studia przypadków (50m)
  4. IV. Najlepsze praktyki (35m)
Resources

INSTRUKTAŻ „JAK ANGAŻOWAĆ ODBIORCÓW?”

Eksperymentuj.

Zaangażowanie jest zawsze ćwiczeniem edukacyjnym – nie ma magicznej formuły, która działa cały czas. Nasi partnerzy eksperymentowali z wieloma sposobami organizowania działań angażujących. Dla większości jest to proces prób, błędów i uczenia się, aby znaleźć podejście, które działa.

Po prostu zacznij. Zaangażowanie społeczności może się wydawać wymagającą dodatkową pracą, a przekazanie sterów rozmowy prowadzącemu czy publiczności, która może powiedzieć coś nieoczekiwanego (lub niewygodnego), może być zniechęcające. Będzie to wymagało innego rodzaju słuchania i chęci otwarcia dziennikarstwa na społeczność i możliwość wywierania wpływów.

Ale nie daj się zastraszyć. Przejrzystość i uczciwość co do tego, skąd pochodzisz – z miejsca dobrej wiary – to długa droga do wzmacniania relacji, budowania zaufania i skutecznego zaangażowania.

ODPOWIEDNIE STUDIA PRZYPADKÓW:

Resources

„Żyjemy w renesansie działań społecznych. Na świecie pojawia się tak wiele nowych pomysłów, odpowiedzi na każdy problem. Niektóre z nich są okropne i nie działają. Inne są fantastyczne. Jesteśmy częścią tego procesu oświecenia. Nowe pomysły naprawdę potrzebują uwagi dziennikarstwa, aby można było je zbadać i rozwinąć, jeśli to konieczne”.

David Bornstein
Solutions Journalism Network
Pielęgnuj właściwą przestrzeń (fizyczną i wirtualną).

Dobre źródła