Spis treści
  1. I. Wprowadzenie (15m)
  2. II. Wybierz swoją własną przygodę (30m)
  3. III. Studia przypadków (50m)
  4. IV. Najlepsze praktyki (35m)
Resources

INSTRUKTAŻ „JAK ANGAŻOWAĆ ODBIORCÓW?”

Znajdź partnera lub współpracownika.

Partnerstwa mogą mieć kluczowe znaczenie dla wysiłków angażujących:

Partnerzy mogą przyjmować różne role, takie jak: współsponsorowanie wydarzeń, rekrutacja uczestników do grup fokusowych lub forów społeczności albo pełnienie funkcji moderatora. Współpraca z wykwalifikowanym moderatorem może odciążyć redakcję oraz nadać rozmowie głębszą i szerszą perspektywę, niż gdyby była ona prowadzona przez reportera lub redaktora. Zaproszenie grupy zainteresowanych ekspertów, np. za pośrednictwem rady doradczej, w celu podzielenia się opinią na temat Twojego zakresu również jest świetnym sposobem na wykorzystanie zewnętrznej wiedzy eksperckiej.

Takie podejście może skutkować pętlą wzmacniającą: redakcje wykazały, że gdy historie rozwiązań wywołują pozytywną reakcję społeczności, otwiera się jeszcze więcej drzwi do partnerów, organizacji i ludzi.

Resources

„Komponent dotyczący rozwiązań umożliwia zaangażowanie bardziej zainteresowanej publiczności w bogatszą rozmowę. Poczucie wśród naszych lokalnych urzędników wybieranych w wyborach, od burmistrza po członków rady miejskiej, jest takie, że [nasza historia] otworzyła drzwi, które należało otworzyć, aby umożliwić szerszą debatę”.

Donna Ladd
Jackson Free Press
Zbierz odpowiednich ludzi.

Pielęgnuj właściwą przestrzeń (fizyczną i wirtualną).