Spis treści
  1. I. Wprowadzenie (15m)
  2. II. Wybierz swoją własną przygodę (30m)
  3. III. Studia przypadków (50m)
  4. IV. Najlepsze praktyki (35m)
Resources

INSTRUKTAŻ „JAK ANGAŻOWAĆ ODBIORCÓW?”

AL.com („Zniwelować lukę”)

Seria AL.com „Zniwelować lukę” skupiała się na rozwiązaniach mających na celu zmniejszenie różnic w osiągnięciach edukacyjnych między czarnymi i białymi uczniami w szkołach publicznych w stanie Alabama. W ramach tej serii Trisha Crain, dziennikarka zajmująca się edukacją, chciała wzmocnić głosy nauczycieli, którzy często nie wypowiadają się publicznie z obawy przed konsekwencjami zawodowymi. Dotyczyło to szczególnie tak delikatnego tematu jak wyścig w edukacji. Aby zaaranżować rozmowę, Michelle Holmes, wiceprezes ds. treści w Alabama Media Group (wydawca AL.com), zasugerowała współpracę ze Spaceship Media, które kilka miesięcy wcześniej stworzyło „The Alabama/California Conversation” dla AL.com, łącząc wyborczynie Trumpa w Alabamie ze zwolenniczkami Clinton w Kalifornii za pośrednictwem prywatnej grupy na Facebooku.

NARZĘDZIA/TAKTYKA:

  • Partnerstwo ze Spaceship Media: Spaceship Media to organizacja non profit, która współpracuje z organizacjami medialnymi w celu projektowania rozmów na temat zaangażowania między społecznościami będącymi w konflikcie (lub społecznościami, które po prostu ze sobą nie rozmawiają) i zarządzania takimi rozmowami. Jej specjalność to dziennikarskie zaangażowanie w dialog – „doświadczenia konwersacyjne”, które rozpoczynają się od słuchania i prowadzą do tworzenia treści odzwierciedlających bogate doświadczenie poznawania innych podczas omawiania trudnych kwestii i tematów.
  • Zamknięta grupa na Facebooku dla nauczycieli: We współpracy z AL.com Spaceship Media stworzyło zamkniętą grupę na Facebooku, w której uczestniczyło 60 nauczycieli z Alabamy (różnych ras i z różnych szkół), żeby omówić przyczyny nierówności w wynikach edukacyjnych i opracować najlepsze sposoby reagowania na te problemy w swoich klasach. Podczas gdy grupie zadawano pytania, nauczyciele mieli również okazję otwarcie porozmawiać o tym, co ich naprawdę martwi: o dyscyplinie, różnicach kulturowych, ubóstwie czy ukrytych uprzedzeniach. Dyskutując, członkowie grupy omawiali różne aspekty nierówności edukacyjnych, w tym różnice w zasobach, dyscyplinach szkolnych oraz dostępie do zajęć dodatkowych.
  • Kolumny dla nauczycieli: Spaceship Media starannie pielęgnowało relacje z nauczycielami w grupie na Facebooku i zaprosiło kilkoro z nich do napisania opinii i kolumn gościnnych, aby podzielili się swoimi doświadczeniami w ramach serii.

CO DZIĘKI TEMU WIEMY? (PODPOWIEDZI)

  • Ostrożnie rekrutuj i sprawdzaj uczestników: Wiedząc, że nauczyciele są bardzo szczególną grupą, Crain zwróciła uwagę na sprawdzenie uczestników pod kątem grupy na Facebooku. Rozmyślnie nie chciała włączać dyrektorów, kuratorów ani innych administratorów, którzy mogliby stłumić rozmowę. W otwartym konkursie na AL.com poproszono kandydatów o podanie swojego nazwiska oraz powodu, dla którego chcieliby być częścią projektu. Odpowiedziało ponad 200 nauczycieli. Crain i członkowie zespołu Spaceship Media przejrzeli odpowiedzi i wybrali 120 kandydatów. Ta grupa otrzymała następnie drugą ankietę, w której każda osoba podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat problemu nierówności edukacyjnych. Ci, którzy odpowiedzieli na ankietę (ok. 45–60 nauczycieli), zostali zaproszeni do udziału w grupie.
  • Intensywne moderowanie i pomaganie: Zamknięta grupa na Facebooku została otwarta w maju 2017 r., a Spaceship Media odegrało główną rolę w moderowaniu, zadawaniu pytań, inicjowaniu i prowadzeniu debat oraz budowaniu poczucia zaufania wśród uczestników. Oprócz zarządzania dynamiką grupy zespół Spaceship Media podjął wysiłki, aby indywidualnie nawiązać kontakt z nauczycielami z grupy, którzy mieli trudności z wyrażeniem siebie (tj. w konkretnym komunikowaniu się poprzez Facebook Messenger). Dla Crain to trudne zadanie polegające na moderowaniu grupy było kluczowe. „Eve i Jeremy [ze Spaceship Media] wykonali niesamowitą robotę, pielęgnując relacje i zaufanie wśród członków grupy. Ktoś musi to robić przez cały czas. Nie można tego lekceważyć”.
  • Wpływ może być szeroki: Wpływ grupy wykraczał poza dostarczanie materiałów na AL.com; niektórzy uczestnicy aktywniej angażowali się w politykę samorządową i edukacyjną, podczas gdy debaty i rozwiązania proponowane w dyskusji dały wgląd w wewnętrzne funkcjonowanie współczesnej segregacji szkolnej nauczycielom, ekspertom w dziedzinie edukacji i decydentom. Crain otrzymała pozytywne opinie na temat ostatniego etapu z serii, a wielu urzędników szkolnych powiedziało jej, że sprawdzą wykorzystane metody.
Studia przypadków

Choteau Acantha („The Montana Gap”)