Spis treści
  1. I. Wprowadzenie (15m)
  2. II. Wybierz swoją własną przygodę (30m)
  3. III. Studia przypadków (50m)
  4. IV. Najlepsze praktyki (35m)
Resources

INSTRUKTAŻ „JAK ANGAŻOWAĆ ODBIORCÓW?”

Twórz platformy dla partycypacyjnych działań obywatelskich.

Warsztaty poświęcone zmianom klimatycznym na konferencji CommonBound w St. Louis dla stypendystów projektu „New Economies Reporting”. Uczestnicy ćwiczą swoje umiejętności przeprowadzania rozmów z aktualnym ustawodawcą obecnym na konferencji.

Rozwijanie dziennikarstwa rozwiązań może stanowić podstawę zmian w społeczności. Niektórzy partnerzy opisują tę zmianę jako ponowne wyobrażenie sobie roli serwisu informacyjnego, przejście od bycia zwykłym „potwierdzaczem wydarzeń” do pomagania ludziom w ich życiu codziennym.

Tworzenie materiału dziennikarskiego zorientowanego na rozwiązania to jedna część działań; druga to wspieranie dyskusji zorientowanych na działanie, które wywołują zmiany w polityce, pociągają urzędników publicznych do odpowiedzialności lub zachęcają różne grupy do udziału w życiu społecznym. Inwestując w działania angażujące społeczność, które przyciągają do stołu zarówno reporterów, jak i członków społeczności, partnerzy redakcyjni często doświadczają głębokiej zmiany w postrzeganiu siebie. Redakcja staje się miejscem do przełamywania barier i inicjowania rozmów na trudne tematy, wzmacniania wymiany informacji oraz budowania nowych relacji. Dziennikarze przestają postrzegać siebie jako biernych reporterów lub zdystansowanych obserwatorów, a zaczynają widzieć siebie jako neutralnych rozmówców, aktywnych współpracowników i wiarygodne źródła informacji o tym, jak można skutecznie rozwiązywać problemy.

Trusting News Project pokazują, że odbudowanie zaufania wśród odbiorców polega na autentycznym zaangażowaniu, mówieniu o rzeczach, którymi ludzie się martwią, i podkreślaniu wartości dziennikarstwa w codziennym życiu społeczności. Innym kluczowym elementem jest „opowiedzenie swojej historii” – przekazanie wartości, misji i celu redakcji oraz wyjaśnienie, w jaki sposób i dlaczego tak właśnie wygląda praca dziennikarska.

To kluczowa funkcja w chwili, gdy zaufanie publiczne do dziennikarstwa jest na historycznie niskim poziomie. Poza tym „ludzie są zafascynowani dziennikarstwem” – mówi Doug Oplinger, redaktor naczelny Your Voice Ohio, opowiadając o tym, że członkowie społeczności byli zdumieni, jak trudna jest praca dziennikarzy, i chcieli się dowiedzieć więcej o działaniu mediów. „Posadzenie przy jednym stole dziennikarzy oraz odbiorców to burzenie muru i budowanie zaufania”.

Resources

„Jednym z zadań redakcji informacyjnej jest próba uczynienia społeczeństwa lepszym miejscem. Jako redaktor czułem się niesłychanie odpowiedzialny za siłę, jaką musi mieć głos organizacji informacyjnej w tej społeczności”.

Marty Kaiser
były redaktor, Milwaukee Journal Sentinel

„Chcę, aby Choteau Acantha było po stronie postępowej – raczej proaktywnej niż reaktywnej. Społeczności, które zaginęły w Montanie, przestały szukać rozwiązań. Musimy dalej próbować”.

Melody Martinsen
Choteau Acantha

„Musimy przejść od ciągłego ujawniania zła do pomagania ludziom w radzeniu sobie z tym złem i rozwiązywaniu problemów w ich codziennym życiu... To coś więcej niż zmiana rytmu [produkcji wiadomości], chodzi o zmianę samego dziennikarstwa”.

Doug Oplinger
Your Voice Ohio

„Jeden z celów Richland Source to bycie aktywnymi uczestnikami społeczności, a nie tylko jej zdystansowanymi obserwatorami. Chcemy być częścią rozmowy, tak aby ulepszać i rozwijać naszą społeczność. A to jest trochę nietradycyjne podejście w dziennikarstwie. Zwykle jesteś po prostu na uboczu, ale my stawiamy się w samym środku rozmów, czasem naprawdę trudnych, ponieważ na tym nam zależy. Wiesz, że wszyscy tu mieszkamy, wszyscy dbamy o miejsce, w którym żyjemy, i myślę, że wszyscy kierujemy się tym poczuciem chęci uczynienia świata lepszym miejscem (co brzmi trochę banalnie, ale to prawda). Myślę, że wszyscy dziennikarze zaczynają w tej branży, ponieważ tego właśnie chcą. I tutaj, w Richland Source, a zwłaszcza w dziennikarstwie rozwiązań, które faktycznie daje narzędzia do robienia tego, co jest naprawdę satysfakcjonujące”.

Brittany Schock
Richland Source
Docieraj do zmarginalizowanych lub słabo reprezentowanych społeczności.

Pomagaj dyskursowi obywatelskiemu między różnymi grupami.