NOT REGISTERED? REGISTER HERE
Expand 2x Expand hover 2x
Close sidemenu Close sidemenu hover
Kornizën e përmbajtjes
 1. I. Hyrje (30m)
 2. II. Raportimi bazik (60m)
 3. III. Tregim bazik i storjeve (30m)
Resources

Dokument Udhëzues bazik

Si ta di që nuk është Gazetari që Ofron Zgjidhje

How do i know if its not

Ne kemi gjetur që për të shpjeguar se çfarë gazetaria që ofron zgjidhje, shpesh është më efektive që të shpjegohet se çfarë nuk është ajo. Këtu janë shtatë lloje të mashtruesve të gazetarisë që ofron zgjidhje që i kemi parë në media më herët.  

Lartësimi i heronjve

Këta janë artikuj që u thurin lavde individëve shpeshherë në llogari të vetë idesë që ai individ ofron si shembull. Në vend që të flasë për meritat e qasjes që një individ po i shtyn përpara, artikulli fokusohet vetëm në vendimin e personit që ka lënë një punë që paguhet shumë që ta shpëtojë botën.

Shkopi magjik

Këta artikuj zakonisht gjenden në seksionet e teknologjisë dhe inovacionit. Ata i përshkruajnë veglat e reja me terma glorifikues – duke ju referuar atyre, si p.sh., si “shpëtimtarë të jetës”. Po ashtu, një shënim: Paraja konsiderohet nganjëherë si plumb i argjendtë.

Favorizim për një mik

Nganjëherë mund ta vëreni këtë mashtrim sepse shpirti apo zëri dominues është ai i një organizate të profilizuar. Sikurse artikulli “Plumbi i Argjendtë”, nuk ka shumë nga paragrafët ‘për të qenë të sigurt’, p.sh. vëmendje te suksesi – dhe duket si marketing lehtas i maskuar.

Think Tank (Analitike)

Gazetaria opinioniste mund të hulumtojë zgjidhje nëse ajo përmban raportim të vërtetë rreth përgjigjeve ekzistuese ndaj problemeve (dhe rezultateve). Por “gazetaria think tank” referohet në gazetari që propozon gjëra që akoma nuk ekzistojnë.

Aktivisti i çastit

Sapo ta shohin fjalën ‘gazetari që ofron zgjidhje’ shumë njerëz mendojnë që ne po promovojmë artikuj që u kërkojnë lexuesve që të klikojnë një buton në fund dhe të japin 5$ për një kauzë të caktuar. Këta artikuj ofrojnë një lutje emocionale dhe pastaj kërkojnë përkrahje për një qëllim të caktuar si mjete për të ‘zgjidhur’ atë çështje.

Ideja e dhënë për problemin

Ky është një paragraf ose audio incizim në fund të një storje që shtjellon problemin që jep avokimin se si të zgjidhet ai. Zgjidhjet nuk konsiderohen me seriozitet real por vetëm janë të dhëna si një ide e dalë nga rasti.

Ëmbëlsira në fund

Ky lloj i artikullit është i veçantë dhe shfaqet vetëm një herë. Kjo zakonisht shfaqet në fund të edicionit të lajmeve të mbrëmjes ose për Ditën e Falënderimeve, në formën e një fëmije me një shtand ku shitet limonada apo një djali që bëri një karrocë për derrin e tij të dashur (derri në mënyrë ironike ishte quajtur “Chris P. Bacon”). Kjo u tregon shikuesve që bota ka njerëz të mirë që bëjnë gjëra të bukura, por nuk merret me çështje strukturore të cilat ne dëshirojmë që t’i adresojë gazetaria që ofron zgjidhje.

4 Comments

 • Svet Lustig

  What if a reporter thinks of something that has never been implemented before ? If the solution is substantiated, and it is explained why this has not been implemented, can this not be solutions journalism?

 • Svet Lustig

  What if a reporter thinks of something that has never been implemented before ? If the solution is substantiated, and it is explained why this has not been implemented, can this not be solutions journalism?

 • Felicia Gaddis

  @willdriscoll I agree that discussing the 10 ideas is important and that that discussion needs to be done publically and that journalism is the vehicle by which it should be done. But maybe Solutions Journalism kicks in after the discussion has already taken place. That it is only one spoke in a wheel of options available to find solutions to problems.

 • Will Driscoll

  It seems there's something you don't like about journalism that proposes something that doesn't yet exist ("think tank journalism"). Is that because you think such writing should be published as an op-ed instead? Or perhaps you believe that an idea is only worth writing about if it has been tried. What if it takes discussion of 10 ideas before identifying three worth trying, and then trying those three ideas to find the one that works best. Should journalists turn their backs on the "discussion of 10 ideas" phase?

Resources

Small x 2x Small x hover 2x

“Nuk mendoj që konfrontimi i ashpër me njerëzit për dështimet e tyre dhe ‘nxënja’ e kokës është mënyra më e mirë për të lëvizur gozhdën”

Claudiarowe
Claudia Rowe
The Seattle Times
Si ta di që është Gazetari që Ofron Zgjidhje

Pse Gazetaria që Ofron Zgjidhje?
I WORK IN, TEACH, OR STUDY JOURNALISM Not a journalist, but I want to learn about solutions.
AS A MEMBER, YOU WILL BE ABLE TO:
 • Access our training curriculum or attend a training
 • Share your stories
 • Join a local community of journalists
 • Attend story workshops and events to hone your craft
 • Get funding and additional support
 • Access the full Solutions Story Tracker®
 • Save favorite stories and create collections in your user profile
 • Receive emails containing the above offerings via occasional email throughout your membership
TO JOIN, PLEASE SUBMIT THE FOLLOWING INFORMATION (*=REQUIRED)

Not a journalist? Register here instead.

Your information will be used to complete your application, and to subscribe you to occasional updates. We will only send you relevant information, which may be sent to you through any channel for which you provide contact information to us. We may use this information to target content we send you, but we will never sell or transfer your information to 3rd parties for commercial or advertising purposes. We may use your information to connect you to 3rd parties for the purpose of improving your membership and enriching your professional network. You can unsubscribe at any time from any content delivery channel, or from all of them, though unsubscribing may prevent you from participating in the opportunities provided by this program. View our full privacy policy here.

Here is what you will get:
 • Unlimited access to thousands of stories from around the world
 • First look and access to new features, tools, and resources
 • Curated newsletters with top stories
 • Invitations to SolutionsU® community events
 • Receive emails containing the above offerings via occasional email throughout your membership
 • And much more to come…
It’s easy and will take less than 2 minutes.

Journalist or J-School? Register here instead.

Your information will be used to complete your application, and to subscribe you to occasional updates. We will only send you relevant information, which may be sent to you through any channel for which you provide contact information to us. We may use this information to target content we send you, but we will never sell or transfer your information to 3rd parties for commercial or advertising purposes. We may use your information to connect you to 3rd parties for the purpose of improving your membership and enriching your professional network. You can unsubscribe at any time from any content delivery channel, or from all of them, though unsubscribing may prevent you from participating in the opportunities provided by this program. View our full privacy policy here.