NOT REGISTERED? REGISTER HERE
Expand 2x Expand hover 2x
Close sidemenu Close sidemenu hover
Kornizën e përmbajtjes
 1. I. Hyrje (30m)
 2. II. Raportimi bazik (60m)
 3. III. Tregim bazik i storjeve (30m)
Resources

Dokument Udhëzues bazik

Çfarë lloj ndikimi mund të ketë gazetaria që ofron zgjidhje?

Duke u fokusuar në çfarë është duke funksionuar, artikujt e orientuar drejt zgjidhjes mund t’i ripërkufizojnë problemet në atë mënyrë që mund të nxisin mendim të ri te politikëbërësit, praktikuesit dhe anëtarët e komuniteti poashtu. Këtu janë disa shembuj:  

Sjell më shumë strategji efektive në vëmendjen e komunitetit

Rhiannon Meyers ka shkruar një seri një vjeçare të quajtur “Kostoja e Diabetit” në Corpus Christi Caller-Times. Edhe pse bashkia e Corpus Christi ka nivelin më të lartë të amputimit në Amerikë, sëmundja ishte injoruar dhe fshehur për një kohë të gjatë. Seritë kanë përfshirë tre artikuj me orientim të ofrimit të zgjidhjeve në pjesë të tjera të ShBA-ve e që në mënyrë të suksesshme e kanë trajtuar kujdesin ndaj diabetit. Meyers tha: “Artikujt që ofruan zgjidhje… morën ndoshta më së shumti komente dhe ishin më kontroversët— e kjo mendoj që në rend të parë ka qenë si shkak i irritimeve të ofruesve të shërbimeve në këtë komunitet... [Ato] me siguri që kanë qenë storiet me më së shumti brum në këtë seri. Këta artikuj kanë ngjallur më së shumti diskutime rreth asaj se çfarë mund të bëjmë ndryshe dhe çka nuk jemi duke bërë tani.”

I deligjitimon arsyet për mos-veprim.

Duke treguar që diçka po funksionon në një vend, largohen arsyetimet për dështimet diku tjetër. Në fillim të mijëvjeçarit, ilaçet për HIV/AIDS ishin aq të shtrenjta saqë virusi esencialisht është konsideruar si dënim me vdekje në vendet në zhvillim. Tina Rosenberg ka shkruar një artikull për The New York Times Magazine në vitin 2001 që hulumtoi këtë problem, por nën një llupë tjetër. Ajo diskutoi se si Brazili kishte reduktuar çmimet e ilaçeve në mënyrë të ndjeshme dhe se si e kishte menaxhuar regjimin kompleks të trajtimit. Ajo po ashtu solli edhe këndvështrimin hulumtues në paraqitjen e sjelljeve të zyrtarëve të ShBA-së dhe kompanive farmaceutike. Artikulli i Rosenbergut i bëri shumë vendimarrës që të vëjnë në pikëpyetje pretendimet e përdorura atëherë për të arsyetuar çmimet e larta të ilaçeve, dhe është cituar si faktor që ka kontribuar në krijimin e Fondit Global për të Luftuar Sidën, Tuberkulozin dhe Malarian.

Ekspozon një organizatë kundrejt një ideje të fuqishme që mund ta transformojë ndikimin e saj

Fushata 100,000 Shtëpi përpiqej që në mënyrë të ndjeshme të rriste nivelin e strehimit për të pastrehët kronikë në të gjithë vendin. Në vitin e dytë, u bë e qartë që fushata nuk ishte në kahjen e duhur në arritjen e qëllimit të vet. Në ndërkohë, liderët e saj lexuan një kolumne për Rezultatet e Shpejta (Rapid Results), në New York Times një strategji për të sfiduar një komunitet për t’u mobilizuar dhe organizuar për të arritur qëllime të guximshme në 100 ditë. Zyrtarët e Fushatës kontaktuan me “Rezultatet e Shpejta” dhe aprovuan një strategji, duke e zbatuar atë në komunitete në të gjithë vendin. Në korrik të vitit 2014, fushata lajmëroi që i kishte arritur qëllimet e saj duke i bërë më shtëpi 100,000 njerëz të pastrehë. Organizatorët thonë që suksesi drejtpërdrejtë lidhej me bashkëpunimin me “Rezultatet e Shpejta”.

Ndryshon mënyrën e komunikimit të komunitetit dhe politikën zyrtare

Raportuesja e Milwaukee Journal-Sentinel, Meg Kissinger, ka mbuluar shëndetin mendor përgjatë shumicës së karrierës së saj. Por ndikimi më i madh i saj erdhi nga seria e saj e vitit 2013, “Chronic Crisis,” që dokumentoi se si pacientët vazhduan të vdesin nga abuzimi dhe neglizhimi, dhe po ashtu raportoi për metodat për të reformuar sistemin. Menjëherë pas serisë së artikujve, Milwaukee hoqi kontrollin politik nga politika e shëndetit mendor dhe krijoi Bordin jo politik për shëndet mendor të Milwaukee, me ekspertë të shëndetit mendor si anëtarë të bordit. Përveç kësaj, buxheti i ri i qytetit ofron një rritje të madhe për kujdesin e shëndetit mendor. “Chronic Crisis” ka përfshirë tre artikuj të fokusuar në zgjidhje, që sipas Kissingerit ishin thelbësore në ndikimin e serisë. “Është diçka të flasësh për problemet, dhe ka shumë sosh në Sistemin e Shëndetit Mendor të Qarkut të Milwaukee, por vlera e vërtetë për lexuesin është që ta dinë se si një komunitet e ka zgjidhur dhe ndryshuar një çështje”, tha ajo.

Rimendoni një status quo

Çka nëse Michael Lewis do të kishte vendosur që ta trajtonte efektin shtrembërues të parave në bejzboll duke u fokusuar në një ekip që kishte pak buxhet – dhe si rezultat ishte një humbës i vazhdueshëm. A do ta kishte lexuar dikush atë, apo mësuar diçka nga artikulli? Përkundrazi, ai përzgjodhi qasjen që ofron zgjidhje – dhe ndryshoi sportin përgjithmonë me Moneyball.

2 Comments

 • Claudio Cordovil

  https://pt.scribd.com/document/205260506/The-Cost-of-Diabetes-It-affects-everyone Here we have a clue to the article

 • Dhashen Moodley

  Hi, is there a working link to the article "Cost of Diabetes"?

Resources

Small x 2x Small x hover 2x

“Përgjigja që kemi marrë nga lexuesit ka qenë mahnitëse… kemi pasur reagime që nuk ka pasur më herët. Dialog i tillë çfarë nuk ka ndodhur më parë, po ndodh tani”

Kathybest
Kathy Best
The Seattle Times
Pse Gazetaria që Ofron Zgjidhje?

Gazetari që ofron zgjidhje në punën tuaj?
I WORK IN, TEACH, OR STUDY JOURNALISM Not a journalist, but I want to learn about solutions.
AS A MEMBER, YOU WILL BE ABLE TO:
 • Access our training curriculum or attend a training
 • Share your stories
 • Join a local community of journalists
 • Attend story workshops and events to hone your craft
 • Get funding and additional support
 • Access the full Solutions Story Tracker®
 • Save favorite stories and create collections in your user profile
 • Receive emails containing the above offerings via occasional email throughout your membership
TO JOIN, PLEASE SUBMIT THE FOLLOWING INFORMATION (*=REQUIRED)

Not a journalist? Register here instead.

Your information will be used to complete your application, and to subscribe you to occasional updates. We will only send you relevant information, which may be sent to you through any channel for which you provide contact information to us. We may use this information to target content we send you, but we will never sell or transfer your information to 3rd parties for commercial or advertising purposes. We may use your information to connect you to 3rd parties for the purpose of improving your membership and enriching your professional network. You can unsubscribe at any time from any content delivery channel, or from all of them, though unsubscribing may prevent you from participating in the opportunities provided by this program. View our full privacy policy here.

Here is what you will get:
 • Unlimited access to thousands of stories from around the world
 • First look and access to new features, tools, and resources
 • Curated newsletters with top stories
 • Invitations to SolutionsU® community events
 • Receive emails containing the above offerings via occasional email throughout your membership
 • And much more to come…
It’s easy and will take less than 2 minutes.

Journalist or J-School? Register here instead.

Your information will be used to complete your application, and to subscribe you to occasional updates. We will only send you relevant information, which may be sent to you through any channel for which you provide contact information to us. We may use this information to target content we send you, but we will never sell or transfer your information to 3rd parties for commercial or advertising purposes. We may use your information to connect you to 3rd parties for the purpose of improving your membership and enriching your professional network. You can unsubscribe at any time from any content delivery channel, or from all of them, though unsubscribing may prevent you from participating in the opportunities provided by this program. View our full privacy policy here.