NOT REGISTERED? REGISTER HERE
Expand 2x Expand hover 2x
Close sidemenu Close sidemenu hover
Kornizën e përmbajtjes
 1. I. Hyrje (30m)
 2. II. Raportimi bazik (60m)
 3. III. Tregim bazik i storjeve (30m)
Resources

Dokument Udhëzues bazik

Pse Gazetaria që Ofron Zgjidhje?

Teoria mbizotëruese e ndryshimit është që vënia në spikamë e problemeve sociale nxit reforma. Gazetarët veprojnë si sinjalizues dhe i shpërfaqin veprimet e gabuara, por përtej kësaj, ata kanë pak rol për të luajtur.

Ne besojmë që kjo teori e ndryshimit është e pamjaftueshme.

Përditë e më shumë është e pamjaftueshme për gazetarët që vetëm të theksojnë se çfarë është gabim dhe të shpresojmë që shoqëria të krijojë ligje më të mira ose të ofrojë mbikëqyrje më të mirë. Problemet e botës janë shumë të komplikuara dhe ndryshojnë shpejt. Njerëzit duhet të mësojnë për shembuj të besueshëm të zgjidhjeve të problemeve në mënyrë që të fuqizohen, t’i dallojnë aktorët e shkathët për të formësuar një shoqëri më të mirë. Në këtë kontekst, gazetaria duhet ta zgjerojë rolin e vet tradicional, duke vënë në pah përgjigjet e përshtatura ndaj sëmundjeve të ngulitura sociale. Për çfarë arsye tjetër do të donit të praktikonit gazetarinë që ofron zgjidhje?

Është vetëm gazetari e mirë.

Ndoshta e keni vënë re etiketën tonë që lexon “Storja e plotë”. Ne besojmë që gazetaria që ofron zgjidhje e bën gazetarinë ekzistuese më të saktë dhe më komplete. Gazetaria që dështon të mbulojë përgjigjet ndaj problemeve sociale ofron një pasqyrë të pasaktë dhe të anshme të realitetit – një që në fakt mund t’a dëmtojë shoqërinë. Duke nënvizuar rregullisht problemet por duke shmangur përgjigjet ndaj tyre, gazetarët bartin një kuptim të rremë që njerëzit nuk kanë provuar X gjëra, apo se nuk dinë se si të bëjnë më mirë.

E rritë angazhimin e lexuesit.

Artikujt që ofrojnë zgjidhje janë shpesh të strukturuar si “SieKaBërë”, ngjashëm si programet televizive CSI dhe House: dikush arrin rezultate që përbëjnë lajm, çfarë kanë bërë ata që të tjerët nuk kanë bërë? Nëse bëhet mirë, kjo qasje e ndërtimit të artikullit mund të marrë dhe mbajë vëmendjen e lexuesit. Artikujt që ofrojnë zgjidhje kanë gjasa më të mëdha që të shpërndahen në rrjete sociale. Pjesërisht kjo ndodh për shkak që dëgjuesit ndihen të fuqishëm, kanë më pak gjasa të shkëputen nga historia dhe janë më pak apatikë apo cinikë rreth problemit në fjalë. Kjo është përkrahur nga hulumtimi në shkenca sociale, si dhe nga hulumtimi që ne kemi përkrahur me Engaging News Project.

Mund të ketë një ndikim.

Duke treguar se si institucione të ndryshme ju qasen problemeve, gazetaria që ofron zgjidhje mund të shtyjë përpara diskursin publik. Në vend të së zakonshmes “ai tha, ajo tha”, ne kemi gjetur që në disa raste gazetaria e orientuar në zgjidhje mund të çojë në biseda më konstruktive dhe më pak përçarëse. Njerëzit nuk ndryshojnë thjesht vetëm sepse i vëni në pah problemet e tyre. Ata kanë nevojë për modele për ndryshime – njëjtë sikurse shoqëritë.

7 Comments

 • Sallu Kamuskay

  What about a situation where solutions to the problem you write about in your article are already in the law books (constitution)? and the solution you want to profer is different from what is in the constitution but if done can solve the problem how do you report such ?

 • Andrea Mendez Brandam

  Coincido con Jeremías Aspen: en ARGENTINA en “no” es la constante y eso influye no sólo en el estado de ánimo sino en la toma de decisiones

 • Andrea Mendez Brandam

  no fue fácil pero altamente satisfactorio, y estamos en un camino de expansión

 • Andrea Mendez Brandam

  el camino de construir un medio pero lo hemos logrado! Somos miembro de ADEPA, EL PRIMER medio certificado como B CORP en el mundo (2014) y parte del MEDIA COMPACT

 • Andrea Mendez Brandam

  NoticiasPositivas.org desde 2003 inspirado y apoyado por la fundadora de Positive News promueve el periodismo de soluciones.

 • Jeremías Aspen

  En Argentina, el periodismo es oficiado por los NO de este punto: ¿por qué practicar el periodismo de soluciones. Estamos cansados de las discusiones mediáticas entre periodistas "de renombre" que solo luchan por tener la razón y no por la solución. Por eso quiero, y siento como deber, ejercer el periodismo de soluciones.

 • Jeremías Aspen

  En Argentina, el periodismo es oficiado por los NO de este punto: ¿por qué practicar el periodismo de soluciones. Estamos cansados de las discusiones mediáticas entre periodistas "de renombre" que solo luchan por tener la razón y no por la solución. Por eso quiero, y siento como deber, ejercer el periodismo de soluciones.

Resources

Small x 2x Small x hover 2x

“Lexuesit janë në kërkim të shkrimeve që nuk janë vetëm negativ, krejt probleme. Kjo mund t’i bëjë ata që të ndihen të pashpresë dhe të dekurajuar, sikurse nuk ka hapësirë për pjesëmarrje në komunitetin e tyre dhe në shoqëri si tërësi. Ofrimi i artikujve për programe që duket që u ndihmojnë dhe teknika që duken të jenë ndihmuese për një problem që atyre u intereson, u shërben atyre më së miri”

Lizgoodwin
Liz Goodwin
Yahoo! News
Si ta di që nuk është Gazetari që Ofron Zgjidhje

Çfarë lloj ndikimi mund të ketë gazetaria që ofron zgjidhje?
I WORK IN, TEACH, OR STUDY JOURNALISM Not a journalist, but I want to learn about solutions.
AS A MEMBER, YOU WILL BE ABLE TO:
 • Access our training curriculum or attend a training
 • Share your stories
 • Join a local community of journalists
 • Attend story workshops and events to hone your craft
 • Get funding and additional support
 • Access the full Solutions Story Tracker®
 • Save favorite stories and create collections in your user profile
 • Receive emails containing the above offerings via occasional email throughout your membership
TO JOIN, PLEASE SUBMIT THE FOLLOWING INFORMATION (*=REQUIRED)

Not a journalist? Register here instead.

Your information will be used to complete your application, and to subscribe you to occasional updates. We will only send you relevant information, which may be sent to you through any channel for which you provide contact information to us. We may use this information to target content we send you, but we will never sell or transfer your information to 3rd parties for commercial or advertising purposes. We may use your information to connect you to 3rd parties for the purpose of improving your membership and enriching your professional network. You can unsubscribe at any time from any content delivery channel, or from all of them, though unsubscribing may prevent you from participating in the opportunities provided by this program. View our full privacy policy here.

Here is what you will get:
 • Unlimited access to thousands of stories from around the world
 • First look and access to new features, tools, and resources
 • Curated newsletters with top stories
 • Invitations to SolutionsU® community events
 • Receive emails containing the above offerings via occasional email throughout your membership
 • And much more to come…
It’s easy and will take less than 2 minutes.

Journalist or J-School? Register here instead.

Your information will be used to complete your application, and to subscribe you to occasional updates. We will only send you relevant information, which may be sent to you through any channel for which you provide contact information to us. We may use this information to target content we send you, but we will never sell or transfer your information to 3rd parties for commercial or advertising purposes. We may use your information to connect you to 3rd parties for the purpose of improving your membership and enriching your professional network. You can unsubscribe at any time from any content delivery channel, or from all of them, though unsubscribing may prevent you from participating in the opportunities provided by this program. View our full privacy policy here.