NOT REGISTERED? REGISTER HERE

Mirë se vini në

Qendrën e Mësimit për Gazetarinë që Ofron Zgjidhje

Udhëzuesi juaj gjithëpërfshirës për prodhimin e gazetarisë që ofron zgjidhje - raportime bindëse dhe rigoroze rreth përgjigjeve ndaj problemeve sociale. Nga gjetja e ideve të shkëlqyera për artikuj, shtrimi i pyetjeve të përsosura në intervista, në krijimin e një narrativi të fuqishëm, gjithçka fillon këtu.

Fillo me gjërat elementare

2 hour

ÇFARË DO TË MËSONI: Parimet kryesore të gazetarisë që ofron zgjidhje. Çfarë është kjo? Çfarë nuk është? Pse është e rëndësishmë? Si ndodh dhe si ta bëjmë realitet që nga dhënia e idesë e deri raportimi i plotë i stories.

KUJT I SHËRBEN: Gazetarëve që dëshirojnë të shtojnë rigorozitetin dhe ndikimin në çfarëdo lloj raportimi.

Paraprakisht
Shfaq kornizën e përmbajtjes +

I. Hyrje (30min)

Mirë se vini

Si ta di që është Gazetari që Ofron Zgjidhje

Si ta di që nuk është Gazetari që Ofron Zgjidhje

Pse Gazetaria që Ofron Zgjidhje?

Çfarë lloj ndikimi mund të ketë gazetaria që ofron zgjidhje?

Gazetari që ofron zgjidhje në punën tuaj?

II. Raportimi bazik (60min)

Hapat në krijimin e artikujve që ofrojnë zgjidhje

Paraqitja e temës

Raportimi që ofron mësime rreth dështimeve

Copëzat

Sjellja e një Lente të Zgjidhjes tek copëzat e shkurtra

Përfundimi i gazetarisë që ofron zgjidhje në kohë

Gazetaria që ofron Zgjidhje dhe Hulumtimet

Prezantimi

Storje që Ofrojnë Zgjidhje të Mira...

Zhvillimi i intervistave për një tregim të orientuar në zgjidhje?

Prezantimi

Lustrimi i përzgjedhjes tënde

Sjellja e përqëndrimit në zgjidhje nën ritmin tuaj

III. Tregim bazik i storjeve (30min)

Strukturimi i një storjeje të orientuar në zgjidhje

Lloji i Stories: Devijues Pozitiv

Lloji i Stories: Ide e Madhe e Re

Lloji i stories: Eksperiment në progres

Lloji i stories: Transformimi i vendndodhjes

Heronj vs. Personazhe

Explore Our Issue Guides

Health guide

Health Guide

Health Guide

Preview
Shfaq kornizën e përmbajtjes +

I. (15min)

II. (40min)

III. (15min)

1 hour, 10 minute

Hechinger thumbnail Education guide

Education Guide

Education Guide

Preview
Shfaq kornizën e përmbajtjes +

I. (10min)

II. (65min)

III. (10min)

1 hour, 25 minute

Violence guide

Violence Guide

Violence Guide

Preview
Shfaq kornizën e përmbajtjes +

I. (10min)

II. (40min)

III. (10min)

1 hour

Economic mobility

Economic Mobility Guide

Economic Mobility Guide

Preview
Shfaq kornizën e përmbajtjes +

I. (15min)

II. (70min)

III. (80min)

2 hour, 45 minute

Go Deeper

Collaborative playbook

Collaborative Playbook

Collaborative Playbook

Start

2 hour

Curriculum builder

J-School Curriculum Builder

J-School Curriculum Builder

Preview
Shfaq kornizën e përmbajtjes +

I. (5min)

II. (60min)

III. (15min)

IV. (25min)

V. (45min)

2 hour, 30 minute

Editor toolkit

Editor Toolkit

Editor Toolkit

Preview En Español
Shfaq kornizën e përmbajtjes +

I. (10min)

II. (20min)

III. (30min)

IV. (20min)

V. (40min)

2 hour

Engagement toolkit

Engagement Toolkit

Engagement Toolkit

Preview
Shfaq kornizën e përmbajtjes +

I. (15min)

II. (30min)

III. (50min)

IV. (35min)

2 hour, 10 minute

Tv playbook

TV Playbook

TV Playbook

Preview
Shfaq kornizën e përmbajtjes +

I. (15min)

II. (40min)

III. (25min)

IV. (35min)

V. (40min)

2 hour, 35 minute

I WORK IN, TEACH, OR STUDY JOURNALISM Not a journalist, but I want to learn about solutions.
AS A MEMBER, YOU WILL BE ABLE TO:
 • Access our training curriculum or attend a training
 • Share your stories
 • Join a local community of journalists
 • Attend story workshops and events to hone your craft
 • Get funding and additional support
 • Access the full Solutions Story Tracker®
 • Save favorite stories and create collections in your user profile
 • Receive emails containing the above offerings via occasional email throughout your membership
TO JOIN, PLEASE SUBMIT THE FOLLOWING INFORMATION (*=REQUIRED)

Not a journalist? Register here instead.

Your information will be used to complete your application, and to subscribe you to occasional updates. We will only send you relevant information, which may be sent to you through any channel for which you provide contact information to us. We may use this information to target content we send you, but we will never sell or transfer your information to 3rd parties for commercial or advertising purposes. We may use your information to connect you to 3rd parties for the purpose of improving your membership and enriching your professional network. You can unsubscribe at any time from any content delivery channel, or from all of them, though unsubscribing may prevent you from participating in the opportunities provided by this program. View our full privacy policy here.

Here is what you will get:
 • Unlimited access to thousands of stories from around the world
 • First look and access to new features, tools, and resources
 • Curated newsletters with top stories
 • Invitations to SolutionsU® community events
 • Receive emails containing the above offerings via occasional email throughout your membership
 • And much more to come…
It’s easy and will take less than 2 minutes.

Journalist or J-School? Register here instead.

Your information will be used to complete your application, and to subscribe you to occasional updates. We will only send you relevant information, which may be sent to you through any channel for which you provide contact information to us. We may use this information to target content we send you, but we will never sell or transfer your information to 3rd parties for commercial or advertising purposes. We may use your information to connect you to 3rd parties for the purpose of improving your membership and enriching your professional network. You can unsubscribe at any time from any content delivery channel, or from all of them, though unsubscribing may prevent you from participating in the opportunities provided by this program. View our full privacy policy here.

Photo Credits: Almudena Toral; Cody Pope; Matt Stokes; Kriston Bethel; Noah Friedman-Rudovsky

All other photos are licensed under Attribution Non Commercial Share Alike 2.0 Generic Creative Commons license, and are credited to the following photographers: Rowan El Shimi; Samuele Arcidiacono; Deutsche Welle Global Media Forum 2017 © DW/H. W. Lamberz

Thank you to SurveyHero.com for letting us create online surveys for free