Prikaži sadržaj
 1. I. Uvod (30m)
 2. II. Osnovno izveštavanje (60m)
 3. III. Osnove pripovedanja (30m)
Resources

Osnovni alat / Pronalaženje priče orijentisane ka rešenju

Delovi

Uprkos naglasku na novinarstvu zasnovanom na podacima u poslednjih nekoliko godina, neki novinari i dalje izbegavaju velike baze podataka. A kad se novinari okrenu podacima, to vrlo često čine da bi istražili atipične slučajeve. Podaci obično odgovore na novinarska pitanja kao što su: Koji grad ima najgoru stopu kriminala? Gde je samouprava najslabija? Gde su rasne i ekonomske nejednakosti najveće?

Predlažemo novinarima drugačiji način korišćenja podataka - istražujući pozitivne devijacije ili delove skupa podataka sa najboljim performansama. Na primer: Koja bolnica u Teksasu ima najnižu stopu bolničke infekcije? U kojoj državi je recidiv najniži? Koja zemlja ima najveći broj žena u vladi?

Pozitivna devijacija je signal da se dešava nešto što je vredno izveštavanja. Posao novinara je da dođe do priče iza pozitivne devijacije - i na taj način otkrije informacije koje bi mogle biti korisne za ljude bilo gde da žive. Možda je bolnica u Teksasu pronašla način da podstakne medicinske sestre da kažu glasno kada doktor ne opere ruke. Možda su državne zatvorske vlasti počele pružati usluge mentalnog zdravlja i lečenja od droga nedavno puštenim zatvorenicima. To su važne priče. (S tim u vezi, pozitivna devijacija takođe ne mora značiti ništa. Mogla bi biti rupa u podacima, uticaj demografije ili netačng merenja. Kao što smo rekli, posao novinara je da sazna!)

Novinarstvo pozitivne devijacije deluje unazad od rezultata podataka. Neki novinari oklevaju da pokušaju da se bave novinarstvom orijentisanim ka rešenjima jer se boje da budu proglašeni zagovoračima ili PR-ovima. Ali uz novinarstvo pozitivne devijacije, podaci će vas usmeriti na priču - i stoga će otkloniti svaku svako poređenje sa zagovaranjem.

Sledeći put kada pogledate skup podataka, evo nekoliko načina na koje možete posmatrati delove kako biste pronašli značajnu pozitivnu devijaciju. Ova tabela nije zamišljena da bude sveobuhvatna, već da u nekoj meri podstakne vašu maštu.

STRATEGIJA OPIS PRIMERI PRIČA
PROMENA TOKOM VREMENA
Koje mesto je imalo poboljšanja vredna izveštavanja?
POREĐENJE SA SLIČNIMA ILI ISTIMA
Koje mesto radi nešto bolje u odnosu na sebi slične?
METODA/NAJBOLJA PRAKSA
Koje mesto postiže uspeh inovativnim i novim idejama?

From Class to Career

WAMU Breaking Ground

IZVEŠTAVANJE
Koje mesto je u velikoj meri proširilo pristup rešenju?
PODGRUPA
Koje mesto je unapredilo ishode za određenu populaciju?
POLITIKA
Koja je vlada pokrenula novu uspešnu politiku za rešavanje nekog problema?
DISPARITET
Koje mesto je smanjilo rasne, geografske ili socioekonomske razlike u ishodima?
TROŠKOVI
Koje mesto je održalo dobru uslugu uz istovremeno smanjenje troškova?
5 Comments

 • Sophie Fung

  Thank you for the links to original sources!

 • Mary Agoyi

  Thank you for this table of disparity.

 • Jeremías Aspen

  Tendré siempre a mano esta tabla para estimularme a encontrar historias de desviaciones positivas.

 • Kepher Otieno

  This is awe inspiring, from a hermeneutical approach and comparative advantages

 • Kepher Otieno

  This is awe inspiring, from a hermeneutical approach and comparative advantages

Resources

„Celom projektu sam pristupila drugačije nego što bih inače. Počela sam izvorima da postavljam pitanja o pozitivnim varijantama, a ne o negativnim, i obraćala sam pažnju na te anegdote. Ove podatke sam iskoristila da bih se usredsredila na temu o kojoj bih pisala.“

Amelija Šonbek (Amelia Schonbek)
novinarka
Instruktivno izveštavanje o neuspehu

Uključivanje pristupa ka rešenjima u kratke priče